Tava jaunā dzīve Kristū

Grāmata, kuru tu turi rokās, ir pirmā grāmata no sērijas ar nosaukumu “Tava jaunā dzīve Kristū”.
Šajā sērijā ir deviņas grāmatas. Visas šīs sērijas grāmatas ir rakstītas ar mērķi palīdzēt jaunatgrieztajiem ticīgajiem nostāties un nostiprināties uz ceļa, kas vedina sekot Jēzum Kristum.
Grāmata ir veltīta jaunatgrieztiem ticīgajiem un visiem Tiem, kas vēlas viņiem palīdzēt pieaugt Kristus atziņā.

Grāmatu sērija “Tava jaunā dzīve Kristū” palīdzēs:

  • spert pirmos svarīgos soļus, sekojot Kristum;
  • atbildēt uz jautājumu, kā kļūt par patiesu ticīgo;
  • smelt Dieva gudrību un spēku tālākai izaugsmei Dievā;
  • saprast, kā kļūt par patiesu Jēzus Kristus mācekli un piepildīt savu aicinājumu no Dieva.